Einde seizoen

01-06-2018

Afgelopen week waren de laatste trainingsavonden in de FBK-hal en in Sportzaal Sandestein in Nieuw Vennep voor de Basketball'sCool. De komende 3 maanden kan iedereen lekker een balletje gooien in de buitenlucht of gewoon genieten van het mooie weer. Wij wensen iedereen een fijne vakantie. Op dinsdag 4 september 2018 beginnen de trainingen voor het nieuwe seizoen. De exacte trainingstijden en teamindelingen zijn naar verwachting half augustus 2018 bekend.

Kampioenen 2018

Kampioenen 2018

12-05-2018

Tijdens het mix-toernooi werden de kampioenteams JU14, JU18, Dames 2 en Heren 2 nogmaals gehuldigd voor het behaalde kampioenschap. Alle aanwezige kampioenen gingen gezamenlijk op de foto.

Mix-toernooi

Mix-toernooi

12-05-2018

Met 8 teams was het een gezellige drukte bij het mix-toernooi. In 2 poules van 4 werden leuke partijtjes van 12 minuten gespeeld. De gezelligheid stond voorop, maar de finalisten The Headvillage Stars en Lefensmannen wilden toch graag het toernooi winnen. In overtime lukte dat eerstgenoemde. Maar het meest attractieve spel werd geleverd door Team van Uunen. Foto's van het mix-toernooi staan op onze Facebookpagina.

Beste leden, in de periode van 23 april tot en met 2 juni 2018 kan je op een eenvoudige manier de vereniging ondersteunen door je boodschappen te doen bij de Albert Heijn in Muiderbos, winkelcentrum Overbos. Als u op "Lees meer" klikt kunt u lezen hoe de actie in zijn werking gaat. U kunt ook de volgende link gebruiken; https://ahmuiderbos.nl/nieuws/schrijf-jouw-vereniging-nu-voor-de-ah-sponsoractie-1

Op dinsdag 24 april 2018 om 20.30 uur zal de Algemene Leden Vergadering plaats vinden in Partyzaal "De Wissel". Dit is de gelegenheid om uw stem te laten horen. De agenda treft u aan als u op "lees meer" klikt.

Sponsoren gezocht

08-04-2018

Er zijn meerdere mogelijkheden om onze vereniging te sponseren. Bij "Lees meer" een oproep van onze sponsorcommissie.

JU14 en Heren 2 kampioen

De Jongens U 14 en Heren 2 hebben het kampioenschap binnen gehaald. Beide teams wonnen gemakkelijk hun kampioenswedstrijd. Gefeliciteerd spelers van beide teams. Zie ook onze Facebookaccount.

Vanaf deze maand bevat de database van Basketball Masterz nieuwe vragen. Er is door de deelnemers aangegeven dat sommige vragen ingewikkeld en onduidelijk zijn. We hebben er daarom voor gekozen de vragen en antwoorden anders te formuleren, zodat het behalen van het spelregelbewijs voor alle deelnemers nog toegankelijker wordt.

Bericht van Jantje Beton; We hebben het weer netjes gedaan in Hoofddorp (en Nieuw-Vennep). Totaal is er € 8309,79 opgehaald, Door The Challengers is € 307,87 opgehaald. Houdt er rekening mee dat nog 50% naar Jantje Beton zelf gaat. Binnenkort wordt het door jullie verdiende bedrag overgemaakt op jullie rekening. Voor onze vereniging komt dit dus neer op een opbrengst van € 153,93. De jeugdleden mogen met voorstellen komen waar dit bedrag aan besteedt gaat worden.

Leden die willen stoppen met basketbal of volgend seizoen bij een andere vereniging gaan spelen dienen conform de statuten hun lidmaatschap schriftelijk op te zeggen voor 1 mei 2018. Dit kunt u doen door een mail te sturen naar; secretaris@challengers.nl

Procedure bij niet doorgaan wedstrijd t.g.v. weersomstandigheden Het kan voorkomen, dat ploegen binnen onze Afdeling geconfronteerd worden met zeer slecht weer. Indien via officiële kanalen een advies wordt gegeven om niet de weg op te gaan, dan mogen verenigingen besluiten om wedstrijden niet te spelen wegens te slechte weersomstandigheden. Het wel of niet spelen is een beslissing van het bestuur van het uitspelende ploeg. De competitieleider kan en wil hierover geen beslissing nemen aangezien hij vanaf zijn woonplaats niet kan beoordelen of het terecht of niet terecht is dat u wel of niet gaat. Wel gelden de normale regels voor het afzeggen van een wedstrijd: De coach kan zijn/haar eigen wedstrijdsecretaris informeren, waarna deze zo snel mogelijk contact opneemt met de tegenstander (contactinformatie van alle clubs is in de module Ledenadministratie van ISS-Online te vinden). OF De coach van het betreffende ploeg mag zelf (als hij/zij de contactgegevens heeft) zo snel als mogelijk contact opnemen met de club waartegen moet worden gespeeld, om hen te melden dat ze niet zullen komen. Vervolgens moet de coach ook de wedstrijdsecretaris van zijn eigen club informeren. De wedstrijdsecretaris moet het niet opkomen van het ploeg ALTIJD per e-mail bij de tegenstander bevestigen met een CC naar de competitieleider (egbert.stegeman@basketball.nl) E-mail moet VOOR AANVANG VAN DE WEDSTRIJD verzonden zijn! Bij Afdeling wedstrijden in de klassen met aangeschreven scheidsrechters op verenigingsnaam dienen ook de aangeschreven verenigingen die de scheidsrechters moeten leveren tijdig telefonisch op de hoogte te worden gesteld van het niet doorgaan van een wedstrijd.

In overleg met Sportservice en de Haarlemmermeerse basketbalverenigingen The Challengers, BV Hoofddorp en SV Christofoor (Zwanenburg) zijn een aantal speerpunten benoemd, waaronder het project Basketball'sCool. Kinderen van 6 tot 12 jaar kunnen in verschillende sporthallen en op verschillende dagen komen trainen. Voor € 30,-- is een strippenkaart te koop en kunnen kinderen 10 keer meetrainen. De trainingen zijn vanaf woensdag 6 september 2017 wekelijks in sportzaal Sandestein in Nieuw Vennep van 17.00 uur tot 18.00 uur en vanaf donderdag 7 september in de FBK-hal van 16.30 uur tot 17.30 uur. Voor een overzicht van alle Basketball'sCool trainingen klikt u op "lees meer".

Basketball.nl app

25-08-2017

Alle leden kunnen vanaf vandaag de app Basketball.nl downloaden (zie voorgaand bericht). Je moet er echter wel voor zorgen dat je juiste emailadres bekend in de ledenadministratie van je vereniging staat vermeld. Als dat niet het geval is of je het niet zeker weet kan je een mail sturen naar secretaris@challengers.nl en wordt het mailadres aangepast. De wedstrijden worden echter pas vanaf 1 september 2017 zichtbaar in de app.

App Basketball.nl

24-08-2017

Vandaag is de Sportlink-App voor de NBB in de App-store geplaatst. De verenigingen en leden kunnen de App downloaden. Je kunt hiervoor de link op de volgende pagina gebruiken: https://www.sportlink.nl/basketball-nl/ Wij verzoeken je de eigen verenigingsleden op de hoogte te stellen van de beschikbaarheid van de App, middels bovenstaande link. Zij kunnen de App (mobiel) voor zowel Android als IOS downloaden Leden zonder e-mailadres in Sportlink Club kunnen de App enkel als toeschouwer gebruiken. Aangezien de verenigingen tot 31 augustus de tijd hebben om hun wedstrijden in het systeem klaar te zetten, zullen deze pas daarna zichtbaar worden in de App!! M.a.w. er zijn nu nog geen wedstrijden zichtbaar. In het support center van Sportlink zijn veel handleidingen te vinden hoe om te gaan met de App: https://support.sportlink.nl/support/solutions/9000107528 De volgende link is zeker ook handig. Hier laat men zien hoe je je kunt aanmelden voor de App en wordt middels een aantal filmpjes duidelijk hoe e.e.a. functioneert.: https://support.sportlink.nl/support/solutions/articles/9000128772-mobiel-digitaal-wedstrijdformulier-voor-basketbalverenigingen-verenigingsaccount.

Op 19 april 2017 waren er 7 leden aanwezig bij de Algemene Leden Vergadering. Om goedkeuring te krijgen voor een wijziging in de statuten dienden 2/3 van alle leden aanwezig te zijn. Dat aantal hebben we dus ruimschoots niet gehaald. De NBB heeft verplicht gesteld dat alle basketbalverenigingen hun statuten dienen aan te passen. Derhalve dient er een nieuwe ALV plaats te vinden, waarbij 2/3 van de aanwezige leden akkoord dienen te gaan met de statutenwijziging. Wat de voornaamste wijzigingen zijn kunt u lezen bij "lees meer". De extra ALV vindt plaats op dinsdag 16 mei 2017 om 20.15 uur in de FBK-hal.

Uitbreiding bestuur

01-05-2017

Om een vereniging goed draaiende te houden is het noodzakelijk om voldoende kader te hebben. Uitbreiding van het bestuur is zeer wenselijk. Voor de volgende functies zoeken wij nog mensen; - voorzitter, - scheidsrechtercoördinator, - sponsorcommissie, - vertrouwenspersoon, - zaalcommissie. Tijdens de Extra Algemene Leden Vergadering op 16 mei 2017 om 20.15 uur in de FBK-hal kunt u nadere informatie krijgen wat de betreffende functies precies inhouden. Kunt u dan niet aanwezig zijn maar wilt u wel wat doen voor de vereniging, neem dan even contact op met één van de bestuursleden. Wij staan u graag te woord.

Agenda Extra Algemene Leden Vergadering op dinsdag 16 mei 2017 om 20.15 uur in de FBK-hal; - wijziging statuten conform conceptmodel NBB - uitbreiding bestuur

Tijdens de Algemene Leden Vergadering dd 19 april 2017 staat bij agendapunt 2 een voorstel tot wijziging van de statuten op de agenda. Het concept van deze akte van statutenwijziging is opgenomen bij "Lees meer". Een besluit tot wijziging van de statuten behoeft ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen in de algemene ledenvergadering (zie artikel 10).

De jaarlijkse Algemene Leden Vergadering is op woensdag 19 april 2017 om 20.00 uur in de FBK-hal. Dit is de plaats voor de leden om hun stem te laten horen. De agenda voor deze ALV staat bij "lees meer". Alle verslagen en financiële stukken liggen voor aanvang van de ALV klaar. Wij vragen uw bijzondere aandacht op een voor te stellen wijziging in de statuten, zie agendapunt 2. Aan het begin van dit seizoen heeft de NBB gesteld dat de statuten van alle basketbal verenigingen moet voldoen aan bepaalde voorwaarden. De NBB heeft een concept model opgesteld. Gopisingh Van Os Notarissen heeft een conceptmodel akte van statutenwijziging voor onze vereniging opgesteld. Een afschrift van deze voorgestelde statutenwijziging ligt vanaf heden ter inzage bij de secretaris, Brandenburg 9 te Hoofddorp.

Feestavond 25-jarig bestaan

Alle leden, oud leden en ouders van jeugdleden. Kom ook naar de feestavond ter ere van het 25-jarig bestaan van de vereniging op 22 april 2017. En neem gerust je partner of vriend(in) mee. Wel graag vooraf aanmelden. Dit kan door een mail te sturen naar ec@challengers.nl of via Facebook

Erkend Leerbedrijf / VOG

Basketballvereniging The Challengers is een erkend leerbedrijf. Alle trainers van jeugdteams en leden van de Technische Commissie Jeugd zijn in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag.