Op 19 april 2017 waren er 7 leden aanwezig bij de Algemene Leden Vergadering. Om goedkeuring te krijgen voor een wijziging in de statuten dienden 2/3 van alle leden aanwezig te zijn. Dat aantal hebben we dus ruimschoots niet gehaald. De NBB heeft verplicht gesteld dat alle basketbalverenigingen hun statuten dienen aan te passen. Derhalve dient er een nieuwe ALV plaats te vinden, waarbij 2/3 van de aanwezige leden akkoord dienen te gaan met de statutenwijziging. Wat de voornaamste wijzigingen zijn kunt u lezen bij "lees meer". De extra ALV vindt plaats op dinsdag 16 mei 2017 om 20.15 uur in de FBK-hal.

Uitbreiding bestuur

01-05-2017

Om een vereniging goed draaiende te houden is het noodzakelijk om voldoende kader te hebben. Uitbreiding van het bestuur is zeer wenselijk. Voor de volgende functies zoeken wij nog mensen; - voorzitter, - scheidsrechtercoördinator, - sponsorcommissie, - vertrouwenspersoon, - zaalcommissie. Tijdens de Extra Algemene Leden Vergadering op 16 mei 2017 om 20.15 uur in de FBK-hal kunt u nadere informatie krijgen wat de betreffende functies precies inhouden. Kunt u dan niet aanwezig zijn maar wilt u wel wat doen voor de vereniging, neem dan even contact op met één van de bestuursleden. Wij staan u graag te woord.

In de eerste week van mei zijn er geen trainingen. De sporthal is dan gesloten ivm vakantie. Vanaf de 2e week in mei kunnen bijna alle teams nog één keer in de week trainen in de FBK-hal. Alleen de Jongens U 14 trainen in de gymzaal in Graan voor Visch (naast het winkelcentrum). Voor een overzicht van de dagen en tijden klikt u op "lees meer".

Agenda Extra Algemene Leden Vergadering op dinsdag 16 mei 2017 om 20.15 uur in de FBK-hal; - wijziging statuten conform conceptmodel NBB - uitbreiding bestuur

Op zondag 28 mei 2017 wordt de Sportfair Haarlemmermeer gehouden aan de Toolenburger Plas van 11.00 tot 16.00 uur. Nadere informatie kunt u vinden op www.sportfair.nl

Streetball Masters

24-04-2017

De vereniging Alkmaar Guardians organiseert op zaterdag 6 mei de tweede voorronde van de Streetball Masters Tour, de 3x3 basketball tour van de Nederlandse Basketball Bond. De winnaars van deze voorronde plaatsen zich voor de landelijke finale in Amsterdam op 22 en 23 juli van dit jaar, waar gestreden zal worden om de felbegeerde titel ‘Nederlands Kampioen 3x3 basketball’. Mannen en vrouwen, jong en oud, kunnen deelnemen aan Streetball Masters Alkmaar in de volgende leeftijdscategorieën: MIX U10, MIX U12, U15, U18, U23, 23+ en Elite. Er kan ook worden deelgenomen aan de Dunk Contest en de Shooting Challenge. In alle categorieën wordt natuurlijk gestreden om de eer van Alkmaar en een plaats in de finale, maar er zijn ook mooie prijzen te verdienen. Een ploeg bestaat uit 3 of 4 spelers en de inschrijfkosten zijn € 40,- per team. Iedere deelnemer krijgt een Streetball Masters T-shirt als aandenken. Streetball Masters Alkmaar begint om 10.00 uur op De Paardenmarkt in het centrum van Alkmaar. Naast het 3x3 toernooi en de diverse contests kunnen deelnemers en publiek ook genieten van de DJ en swingende basketballmuziek. Kijk voor meer informatie en inschrijving op www.streetballmasters.nl.

Tijdens de Algemene Leden Vergadering dd 19 april 2017 staat bij agendapunt 2 een voorstel tot wijziging van de statuten op de agenda. Het concept van deze akte van statutenwijziging is opgenomen bij "Lees meer". Een besluit tot wijziging van de statuten behoeft ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen in de algemene ledenvergadering (zie artikel 10).

De Jongens U 18 speelden tegen de enig overgebleven concurrent Alkmaar Guardians. Er werd al 3 keer eerder gewonnen van deze tegenstander, maar toch waren de spelers en technische staf enigszins gespannen. Met rust stonden de boys met 28-19 voor. De voorsprong van 9 punten was ook na het 3e kwart nog in tact, 38-29. In het laatste kwart kwam Alkmaar tot 42-40 terug in de 7e minuut en leek het nog even spannend te worden. Onder luide toejuichingen van het publiek lieten onze jongens zien dat zij toch echt de betere waren. Het slotakkoord was heel mooi en met 50-41 werd het ongeslagen kampioenschap binnen gehaald. Een geweldige prestatie jongens en coaches. Voor foto's en film verwijzen wij u naar onze Facebookpagina.

De jaarlijkse Algemene Leden Vergadering is op woensdag 19 april 2017 om 20.00 uur in de FBK-hal. Dit is de plaats voor de leden om hun stem te laten horen. De agenda voor deze ALV staat bij "lees meer". Alle verslagen en financiële stukken liggen voor aanvang van de ALV klaar. Wij vragen uw bijzondere aandacht op een voor te stellen wijziging in de statuten, zie agendapunt 2. Aan het begin van dit seizoen heeft de NBB gesteld dat de statuten van alle basketbal verenigingen moet voldoen aan bepaalde voorwaarden. De NBB heeft een concept model opgesteld. Gopisingh Van Os Notarissen heeft een conceptmodel akte van statutenwijziging voor onze vereniging opgesteld. Een afschrift van deze voorgestelde statutenwijziging ligt vanaf heden ter inzage bij de secretaris, Brandenburg 9 te Hoofddorp.

Feestavond 25-jarig bestaan

Alle leden, oud leden en ouders van jeugdleden. Kom ook naar de feestavond ter ere van het 25-jarig bestaan van de vereniging op 22 april 2017. En neem gerust je partner of vriend(in) mee. Wel graag vooraf aanmelden. Dit kan door een mail te sturen naar ec@challengers.nl of via Facebook

Vanaf donderdag 23 maart 2017 vinden alle trainingen in de Fanny Blankers Koenhal plaats (omdat de handbal weer buiten gaat trainen) volgens het schema dat u kunt vinden door op "lees meer" te klikken. De laatste reguliere training is dinsdag 25 april 2017. Daarna is er GEEN trainen tot 9 mei 2017. Vanaf dinsdag 9 mei 2017 tot en met donderdag 1 juni 2017 zal er op aangepaste tijden getraind worden. Nadere informatie over de tijden volgt nog.

Op 22 en 23 februari 2017 hebben de jeugdteams collecte gelopen voor Jantje Beton. Ondanks, of misschien wel dankzij, het slechte weer is er € 482,50 opgehaald. Dat is een mooi resultaat! De helft hiervan is voor de Stichting Jantje Beton en de andere helft, € 241,25 is voor de vereniging. Zoals toegezegd verdubbeld het bestuur dit bedrag zodat er totaal € 482,50 beschikbaar is voor het organiseren van een jeugdevenement in mei. Mogelijk komt hier nog geld uit sponsoring voor het 25-jarig bestaan van The Challengers bij.

Leden die willen stoppen met basketbal of volgend seizoen bij een andere vereniging gaan spelen dienen conform de statuten hun lidmaatschap schriftelijk op te zeggen voor 1 mei 2017. Dit kunt u doen door een mail te sturen naar; secretaris@challengers.nl

Spelregelbewijs

10-01-2017

Op dinsdag 31 januari 2017 van 16.45 uur tot 19.00 uur wordt er een spelregeluitleg gegeven voor alle jeugdleden die nog niet in het bezit zijn van een scheidsrechtersdiploma. De spelende leden die hun spelregelbewijs moeten halen kunnen dan na de uitleg hun Basketball Masterz spelregelbewijs halen. Ook ouders van jeugdleden en jeugdleden die hun kennis op willen frissen zijn van harte welkom.

Op dinsdag 27 december 2016 en woensdag 28 december 2016 werd het jaarlijkse scholenbasketbaltoernooi voor lagere scholen georganiseerd. Dit jaar werd het toernooi gehouden in de SKWA. Er werd 3 tegen 3 gespeeld op 2 baskets op 6 halve velden. Mede dankzij de hulp van vele jeugdleden en enige senioren van The Challengers waren het 2 fantastische dagen. Enorm bedankt hiervoor. En natuurlijk ook een grote pluim voor de organisatoren Ricardo en Bas. Zij kregen het voor elkaar om de ruim 500 deelnemende schoolkinderen op een hele leuke manier en volgens het gemaakte tijdschema te laten genieten van basketbal. Alle deelnemers kregen een prijs in de vorm van een 3-strippenkaart waarmee zij gratis 3 trainingen van de Basketball'sCool kunnen volgen. Op onze Facebookpagina kunt u meer lezen over dit toernooi en staan enkele foto's.

In overleg met Sportservice en de Haarlemmermeerse basketbalverenigingen The Challengers, BV Hoofddorp en SV Christofoor (Zwanenburg) zijn een aantal speerpunten benoemd, waaronder het project Basketball'sCool. Kinderen van 6 tot 12 jaar kunnen in verschillende sporthallen en op verschillende dagen komen trainen. Voor € 30,-- is een strippenkaart te koop en kunnen kinderen 10 keer meetrainen. De trainingen vinden op donderdag in de FBK-hal plaats van 16.30 uur tot 17.30 uur. Trainers zijn Jurjen Thie en Willem Berkhout. Vanaf woensdag 26 oktober 2016 is er ook elke woensdag Basketball'sCool in Nieuw Vennep voor kinderen van 6 tot en met 11 jaar in sportzaal Sandestein. Voor een overzicht van alle Basketball'sCool trainingen klikt u op "lees meer".

De trainingen in de FBK-hal beginnen op dinsdag 30 augustus 2016. Een overzicht van de trainingstijden staat bij het menu "Trainingstijden". Tot en met donderdag 6 oktober 2016 hebben wij de gehele avond de FBK-hal beschikbaar. Vanaf 13 oktober 2016 gaat de handbal vanaf 19.30 uur in de FBK-hal. De senioren wijken dan uit naar Sportzaal Floriande Midden. De gewijzigde trainingstijden worden apart op de site vermeld.

De definitieve poule indeling voor komend seizoen is bekend gemaakt door de NBB. Komend seizoen bestaan alle klassen uit maximaal 12 teams (was afgelopen jaren alleen in ons rayon nog 14 teams). De nieuwe poule indeling is al opgenomen bij "teams". Heren 1 en Mix U 12 spelen met code A, de overige teams met code K. Dit betekend dat Heren 1 4 afwijkende speelweekeinden heeft en Mix U 12 in het 1e gedeelte van de competitie 2 afwijkende speelweekeinden. De competitie start in het weekeind van 17 september 2016 met een uitronde voor alle teams. In het weekend van 26 november 2016 is er geen competitie in verband met de landelijke basketbaldag in Zwolle. Verder zijn er rondom de schoolvakanties inhaalweekenden gepland.

De afsluiting van het seizoen was een geslaagde dag met 8 deelnemende teams, variërend van seniorenteams, familieteams, jeugdteams en een mix van jeugd met ouders. Hier werd op gepaste wijze mee omgegaan tijdens de wedstrijden. De originaliteitsprijs ging naar het team De 3 B's. De uitslagen en eindstand kunt u vinden onder "lees meer". Na het sportieve gedeelte volgde het culinaire gedeelte verzorgd door Michel "Brandt in de Keuken" met hulp van Daan. Onder het genot van een drankje bleef het nog lang onrustig in De Wissel. Alle deelnemers en aanwezigen bedankt voor hun sportieve en gezellige bijdrage.

Info NBB

01-10-2015

Informatie NBB inzake Man-To-Man en rugnummers; Wij willen de verenigingen er nogmaals op wijzen dat de verplichte man-to-man verdediging geldt t/m de U14-competities (de vrouwen U14 spelen in een U16-competitie, ook voor wat betreft de balmaat). Vanaf de U16-competies mag er met zone gespeeld worden. Wij verzoeken u dit aan uw arbiters door te geven. V.w.b. de rugnummers: Spelers mogen sinds twee seizoenen de nummers 00 en 0 t/m 99 op hun shirt/broek dragen. Ook dit verzoeken wij u aan uw leden door te geven.

Erkend Leerbedrijf / VOG

Basketballvereniging The Challengers is een erkend leerbedrijf. Alle trainers van jeugdteams en leden van de Technische Commissie Jeugd zijn in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag.