Nieuwe seizoen

24-07-2017

De voorlopige teamindeling is vermeld op de site bij Teams. Tevens is er een concept trainingstijden op de site vermeld bij Trainingstijden.

De Jongens U 20/22 gaat dit seizoen meedoen aan het bekertoernooi. De voorronde wordt gespeeld in poulevorm in het weekend van 2 en 3 september 2017 bij organiserende vereniging Harlemlakers. The Challengers U22 zit in de poule bij Harlemlakers U20, BV Groningen U22, BS Leiden U20 en Divine Basketball Rotterdam. De training voor de Jongens U20/22 zal halverwege augustus beginnen om enigszins voorbereidt aan het bekertoernooi te beginnen. Nader bericht hierover volgt via de trainer/coach.

De trainingen in de FBK-hal beginnen op dinsdag 5 september 2017. Een overzicht van de trainingstijden staat binnenkort bij het menu "Trainingstijden". Tot en met donderdag 5 oktober 2017 hebben wij de gehele avond de FBK-hal beschikbaar. Vanaf 12 oktober 2017 gaat de handbal op donderdag vanaf 19.30 uur in de FBK-hal. De senioren en oudste jeugd wijken dan uit naar Sportzaal Floriande Midden. De gewijzigde trainingstijden worden ter zijner tijd apart op de site vermeld.

Begin competitie

01-07-2017

De competitie begint voor Heren 1 op donderdag 14 september 2017 met een thuiswedstrijd. De overige teams starten met een uitwedstrijd in het weekend van 16 september 2017. Het programma zal naar verwachting eind augustus bekend zijn.

Op 19 april 2017 waren er 7 leden aanwezig bij de Algemene Leden Vergadering. Om goedkeuring te krijgen voor een wijziging in de statuten dienden 2/3 van alle leden aanwezig te zijn. Dat aantal hebben we dus ruimschoots niet gehaald. De NBB heeft verplicht gesteld dat alle basketbalverenigingen hun statuten dienen aan te passen. Derhalve dient er een nieuwe ALV plaats te vinden, waarbij 2/3 van de aanwezige leden akkoord dienen te gaan met de statutenwijziging. Wat de voornaamste wijzigingen zijn kunt u lezen bij "lees meer". De extra ALV vindt plaats op dinsdag 16 mei 2017 om 20.15 uur in de FBK-hal.

Uitbreiding bestuur

01-05-2017

Om een vereniging goed draaiende te houden is het noodzakelijk om voldoende kader te hebben. Uitbreiding van het bestuur is zeer wenselijk. Voor de volgende functies zoeken wij nog mensen; - voorzitter, - scheidsrechtercoördinator, - sponsorcommissie, - vertrouwenspersoon, - zaalcommissie. Tijdens de Extra Algemene Leden Vergadering op 16 mei 2017 om 20.15 uur in de FBK-hal kunt u nadere informatie krijgen wat de betreffende functies precies inhouden. Kunt u dan niet aanwezig zijn maar wilt u wel wat doen voor de vereniging, neem dan even contact op met één van de bestuursleden. Wij staan u graag te woord.

Agenda Extra Algemene Leden Vergadering op dinsdag 16 mei 2017 om 20.15 uur in de FBK-hal; - wijziging statuten conform conceptmodel NBB - uitbreiding bestuur

Tijdens de Algemene Leden Vergadering dd 19 april 2017 staat bij agendapunt 2 een voorstel tot wijziging van de statuten op de agenda. Het concept van deze akte van statutenwijziging is opgenomen bij "Lees meer". Een besluit tot wijziging van de statuten behoeft ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen in de algemene ledenvergadering (zie artikel 10).

De Jongens U 18 speelden tegen de enig overgebleven concurrent Alkmaar Guardians. Er werd al 3 keer eerder gewonnen van deze tegenstander, maar toch waren de spelers en technische staf enigszins gespannen. Met rust stonden de boys met 28-19 voor. De voorsprong van 9 punten was ook na het 3e kwart nog in tact, 38-29. In het laatste kwart kwam Alkmaar tot 42-40 terug in de 7e minuut en leek het nog even spannend te worden. Onder luide toejuichingen van het publiek lieten onze jongens zien dat zij toch echt de betere waren. Het slotakkoord was heel mooi en met 50-41 werd het ongeslagen kampioenschap binnen gehaald. Een geweldige prestatie jongens en coaches. Voor foto's en film verwijzen wij u naar onze Facebookpagina.

De jaarlijkse Algemene Leden Vergadering is op woensdag 19 april 2017 om 20.00 uur in de FBK-hal. Dit is de plaats voor de leden om hun stem te laten horen. De agenda voor deze ALV staat bij "lees meer". Alle verslagen en financiële stukken liggen voor aanvang van de ALV klaar. Wij vragen uw bijzondere aandacht op een voor te stellen wijziging in de statuten, zie agendapunt 2. Aan het begin van dit seizoen heeft de NBB gesteld dat de statuten van alle basketbal verenigingen moet voldoen aan bepaalde voorwaarden. De NBB heeft een concept model opgesteld. Gopisingh Van Os Notarissen heeft een conceptmodel akte van statutenwijziging voor onze vereniging opgesteld. Een afschrift van deze voorgestelde statutenwijziging ligt vanaf heden ter inzage bij de secretaris, Brandenburg 9 te Hoofddorp.

Feestavond 25-jarig bestaan

Alle leden, oud leden en ouders van jeugdleden. Kom ook naar de feestavond ter ere van het 25-jarig bestaan van de vereniging op 22 april 2017. En neem gerust je partner of vriend(in) mee. Wel graag vooraf aanmelden. Dit kan door een mail te sturen naar ec@challengers.nl of via Facebook

Op 22 en 23 februari 2017 hebben de jeugdteams collecte gelopen voor Jantje Beton. Ondanks, of misschien wel dankzij, het slechte weer is er € 482,50 opgehaald. Dat is een mooi resultaat! De helft hiervan is voor de Stichting Jantje Beton en de andere helft, € 241,25 is voor de vereniging. Zoals toegezegd verdubbeld het bestuur dit bedrag zodat er totaal € 482,50 beschikbaar is voor het organiseren van een jeugdevenement in mei. Mogelijk komt hier nog geld uit sponsoring voor het 25-jarig bestaan van The Challengers bij.

Leden die willen stoppen met basketbal of volgend seizoen bij een andere vereniging gaan spelen dienen conform de statuten hun lidmaatschap schriftelijk op te zeggen voor 1 mei 2017. Dit kunt u doen door een mail te sturen naar; secretaris@challengers.nl

Spelregelbewijs

10-01-2017

Op dinsdag 31 januari 2017 van 16.45 uur tot 19.00 uur wordt er een spelregeluitleg gegeven voor alle jeugdleden die nog niet in het bezit zijn van een scheidsrechtersdiploma. De spelende leden die hun spelregelbewijs moeten halen kunnen dan na de uitleg hun Basketball Masterz spelregelbewijs halen. Ook ouders van jeugdleden en jeugdleden die hun kennis op willen frissen zijn van harte welkom.

Op dinsdag 27 december 2016 en woensdag 28 december 2016 werd het jaarlijkse scholenbasketbaltoernooi voor lagere scholen georganiseerd. Dit jaar werd het toernooi gehouden in de SKWA. Er werd 3 tegen 3 gespeeld op 2 baskets op 6 halve velden. Mede dankzij de hulp van vele jeugdleden en enige senioren van The Challengers waren het 2 fantastische dagen. Enorm bedankt hiervoor. En natuurlijk ook een grote pluim voor de organisatoren Ricardo en Bas. Zij kregen het voor elkaar om de ruim 500 deelnemende schoolkinderen op een hele leuke manier en volgens het gemaakte tijdschema te laten genieten van basketbal. Alle deelnemers kregen een prijs in de vorm van een 3-strippenkaart waarmee zij gratis 3 trainingen van de Basketball'sCool kunnen volgen. Op onze Facebookpagina kunt u meer lezen over dit toernooi en staan enkele foto's.

In overleg met Sportservice en de Haarlemmermeerse basketbalverenigingen The Challengers, BV Hoofddorp en SV Christofoor (Zwanenburg) zijn een aantal speerpunten benoemd, waaronder het project Basketball'sCool. Kinderen van 6 tot 12 jaar kunnen in verschillende sporthallen en op verschillende dagen komen trainen. Voor € 30,-- is een strippenkaart te koop en kunnen kinderen 10 keer meetrainen. De trainingen vinden op donderdag in de FBK-hal plaats van 16.30 uur tot 17.30 uur. Trainers zijn Jurjen Thie en Willem Berkhout. Vanaf woensdag 26 oktober 2016 is er ook elke woensdag Basketball'sCool in Nieuw Vennep voor kinderen van 6 tot en met 11 jaar in sportzaal Sandestein. Voor een overzicht van alle Basketball'sCool trainingen klikt u op "lees meer".

Erkend Leerbedrijf / VOG

Basketballvereniging The Challengers is een erkend leerbedrijf. Alle trainers van jeugdteams en leden van de Technische Commissie Jeugd zijn in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag.