ALV 2021/2022

14-03-2022

Uitnodiging ALV
datum: 21 april 2021 20:00
locatie: Tijnes

De Algemene Leden Vergadering zal dit jaar gehouden worden op donderdag 21 april 2022 om 20.00 uur.

Aanmelden:
Stuur aub een email met verwijzing naar de “deelname ALV” aan: secretaris@challengers.nl
 
Agenda:

 1. Opening
 2. Bestuursmededelingen
 3. Notulen ALV dd 15 april 2021
 4. Verkiezing bestuursleden
 5. Verkiezing commissies
 6. Verslag voorzitter
 7. Verslag penningmeester, overzicht inkomsten en uitgaven
 8. Verslag kascontrolecommissie:
 9. Begroting 2022/2023
 10. Vaststelling contributies 2022/2023
 11. Verslagen secretaris & diverse commissies
 12. Rondvraag
 13. Sluiting

Wij zijn u graag 21 april om 20:00!
 
met vriendelijke groet,
The Challengers.