ALV vergadering

22-09-2020

Beste leden,

De Algemene Leden Vergadering staat weer voor de deur. Donderdag 01-10-2020 om 20:00 in de zaal van Tijn&Es.

Wil je je mening laten horen of inspraak hebben bij de besluiten van de club? Sluit dan aan en laat je stem horen.

De agenda:

 • Opening 
 • Bestuursmededelingen 
 • Covid-19 
 • Overig 
 • Notulen ALV dd 14 april 2019 
 • Verkiezing bestuursleden 
 •     Voorzitter / Marijn Scholten (2019): aftredend / herkiesbaar 
 •     Secretaris /  (*) 
 •     Penningmeester / Simon-Jan Haytink (2015): aftredend / herkiesbaar 
 • Verkiezing commissies 
 •     Wedstrijdsecretaris / Thomas van Dijk (2019) 
 •     Sponsorcommissie / Marc van Uunen (2017): niet aftredend 
 •     Technische Commissie Jeugd / Ria Berkhout-de Wit (2012): aftredend / herkiesbaar 
 •     Technische Commissie Jeugd / Robin Hendriksen (2017): niet aftredend / herkiesbaar 
 •     Technische Commissie Jeugd / Romano Fioraliso (2019): niet aftredend / herkiesbaar 
 •     Technische Commissie SEN / Jurjen Thie (2012): niet aftredend / herkiesbaar 
 •     Technische Commissie SEN / Thomas van Dijk  (2014: niet aftredend / herkiesbaar 
 • Verslag penningmeester, overzicht inkomsten en uitgaven 2017-2018 
 • Verslag kascontrolecommissie: 
 •     Gregor Aaij/Marc v Uunen 
 • Verkiezing KCC 2020/2021   
 • Begroting 2020-2021 
 • Vaststelling contributies 2020-2021 
 • Verslagen secretaris & diverse commissies 
 • Rondvraag 
 • Sluiting

We hopen jullie donderdag te zien!

 

Mvg,

The Challengers