ALV vergadering 2021

04-04-2021
Uitnodiging ALV
datum: 15 april 2021 20:00
locatie: Virtueel

De Algemene Leden Vergadering zal dit jaar gehouden worden op donderdag 15 april 2021 om 20.00 uur. 
Vanwege de omstandigheden zal deze virtueel zijn. Leden zijn van harte welkom.
Graag ontvangen wij wel vooraf een inschrijving zodat we de stukken kunnen delen op de bij ons bekende email adressen, alsmede de uitnodiging voor de virtuele meeting.

Aanmelden:
Stuur aub een email met verwijzing naar de “deelname ALV” aan: secretaris@challengers.nl
 
Agenda:
 1. Opening
 2. Bestuursmededelingen
 3. Notulen ALV dd 1 okt 2020 (buiten ons reguliere ALV-schema ivm Covid19)
 4. Verkiezing bestuursleden
 5. Verkiezing commissies
 6. Verslag voorzitter
 7. Verslag penningmeester, overzicht inkomsten en uitgaven
 8. Verslag kascontrolecommissie:
 9. Begroting 2021-2022
 10. Vaststelling contributies 2021/2022
 11. Verslagen secretaris & diverse commissies
 12. Rondvraag
 13. Sluiting
Wij zijn u graag 15 april om 20:00 in de digitale vergader ruimte.
 
met vriendelijke groet,
The Challengers.