Contributie, Kosten en overschot COVID-19

20-03-2020
Beste verenigingslid, Challenger of ouder van,
 
Kijkend naar de ontwikkelingen rond COVID-19 hebben wij als bestuur besloten de leden te willen informeren over onze plan van aanpak met betrekking tot de contributie, kosten en een eventueel overschot van het huidig seizoen.
 
Inkomsten
 • Wij facturen onze contributie aan het begin van elk seizoen
 • De contributie dekt jaarlijks onze kosten.
 
Kosten
 • Indien en wanneer de vereniging de kosten van door de ontwikkelingen van COVID-19 niet hoeft te betalen, blijft er waarschijnlijk geld over. Het bestuur is bezig om hier zo snel mogelijk duidelijkheid over te verkrijgen.
  • Kosten bestaan voornamelijk uit:
   • Zaalhuur 68% van de begroting
    • EUR 2,750 per maand (gemiddeld)
   • NBB-afdrachten 22% van de begroting
    • EUR 888 per maand
 • Het besluit van de NBB over uitstel of afstel van de competitie heeft hier uiteraard ook invloed op.
 
Wat gebeurt er als er geld overblijft?
 • Indien er geld overblijft zal er in de Algemene Leden Vergadering (en dus door de leden) worden besloten wat er met het overschot zal gebeuren. Graag maken wij als bestuur de leden erop attent dat het een besluit van jullie als leden zal zijn.
 • Uiteraard zullen wij als bestuur hierin een advies geven, welke wij zullen toelichten in de ALV.
  • Mogelijkheden zijn:
 1. Retour naar leden
 2. Aanhouden reserve
 3. Investeren in bijvoorbeeld ballen
 4. Combinatie van voorgenoemden
 • Maar uiteindelijk is het een besluit van de leden via de Algemene leden vergadering
 
Algemene Leden Vergadering
 • De planning omtrent de ALV zal ook afhankelijk zijn van de ontwikkelingen van COVID 19
 
Te nemen stappen door bestuur:
 • Duidelijkheid omtrent kosten (zaalhuur)
 • Inschatting eindresultaat seizoen (Contributie minus Kosten)
 • Planning ALV
 • Toelichting eventueel overschot in ALV
  • Advies bestuur mbt overschot
  • Stemming ALV mbt overschot
 
Vragen:
 • Bij vragen kunnen jullie ons bereiken op de bekende adressen
 • Als penningmeester zal ik mijn best doen de financiële vragen te beantwoorden, met de informatie die beschikbaar is: Penningmeester@challengers.nl
 
Met vriendelijk groet,
 
Simon Jan Haytink – Penningmeester
Marijn Scholten – Voorzitter
Jurjen Thie - Secretaris