COVID-19 Update April

COVID-19 Update April

14-04-2020
Update COVID-19 14-04-2020
 
Beste verenigingslid, Challenger of ouder van,
Hoog tijd weer voor een update, want als bestuur zijn we maar druk met alle COVID-19 perikelen.
Om te beginnen hopen wij dat alle leden en hun familie nog altijd gezond zijn en blijven.
 
Update:
ALV:
 • Uitstel
 • Voordelen
  • COVID-19 geeft voor iedereen onzekerheid, hoe langer we wachten hoe meer er bekend is, en hoe meer zekerheid wij als bestuur aan onze leden kunnen geven
 • Nadelen
  • Belangrijke zaken en of vragen vanuit de leden moeten wachten (Schrijf deze op of email ons alvast)
 
Opzeggingstermijn 1-Mei-2020 voor seizoen 2020-2021:
 • Omdat wij door het uitstellen van de ALV niet in de gelegenheid zijn om leden te herinneren aan de opzeggingstermijn voor het volgende seizoen, willen wij deze communicatie gebruiken om eenieder te attenderen aan de statutaire opzeggingstermijn:
 • Voor 1-Mei-2020 dient men zich schriftelijk (per email) af te melden.
 • Reden hiervoor is dat de NBB heeft gecommuniceerd dat voor het volgende seizoen alles volgens hun normale schema zal verlopen. Hierdoor moeten wij als club ook tijdig onze teamindeling communiceren.
 • Let op, ook voor volgend seizoen geldt dat elk team uit minimaal 8 spelers (exclusief bankspelers) moet bestaan.
 
Ongebruikte zaalhuur & NBB afdrachten – Update:
 • Uit onze research en communicatie met onze leveranciers is gebleken dat we er vanuit moeten gaan dat we de ongebruikte zaalhuur zullen moeten betalen. Ook krijgen we geen NBB-afdrachten terug. (Zie onder een communicatie van NBB, deze komt overeen met de communicatie van Sportplaza)
 • Als bestuur hebben wij besloten een beroep te gaan doen op het noodfonds vanuit de overheid. Uiteraard zitten hier nog haken en ogen aan, die wij zullen bespreken tijden de ALV
 • Uitgangspunt voor het bestuur in deze is binnen de kaders van de wet de leden te compenseren voor hun contributie tijdens COVID-19 en tegelijkertijd zorgdragen dat wij als verenging niet failliet gaan.
 • De zaalhuur voor volgend seizoen zullen wij ook pas gaan reserveren wanneer de corona maatregelen voorbij zijn.
 
Met vriendelijke groet,
 
Het Bestuur