Samenvatting ALV vergadering

18-04-2021
Beste leden,

Afgelopen week heeft de jaarlijkse ALV bijeenkomst plaatsgevonden, dit keer virtueel. Zoals elk jaar komen er een aantal punten terug die direct betrekking hebben op de leden, zo ook dit jaar.
Hieronder vind je de belangrijkste punten en bijbehorende besluiten.

Het nieuwe uiterlijk!
Het was wel eens tijd voor een redesign. Dus onze club heeft een nieuwe logo, ontworpen door Simeon Hulsman, wel bekend uit de heren senioren.
Ons oude vertrouwde logo is te herkennen, maar is in een nieuw modern jasje gestoken.

Nieuwe kleding
Tevens heeft het bestuur een toffe deal kunnen sluiten met een nieuwe leverancier voor onze officiele club kleding. We hebben nu een eigen pagina op bbtshop waar onze nieuwe kleding te vinden is met het nieuwe logo.
Hier geld ook een welkom actie op, dit zal in een nader bericht worden uitgelegd. Maar neem vooral vast een kijkje op de site https://www.bbtshop.nl/clubshop/st4r.html

Contributie afgelopen seizoen
Het afgelopen seizoen was zoals iedereen weet erg apart verlopen. Zo ook financieel gezien aangezien er wel het een en ander gewoon betaald moest worden.
Daarom heeft de penningmeester tijdens de ALV het volgende ter sprake gebracht:
- "Door de penningmeester is vast gesteld dat de gemaakte kosten gedekt kunnen worden door 1/3 deel van de contributie te innen. Dit komt ook ongeveer overeen met de tijd van het seizoen dat er ook daadwerkelijk gebruikt gemaakt kon worden van de faciliteiten." -
Er is gestemd over deze uitkomst en de stemming gaf als uitslag akkoord te zijn met de inning van 1/3 van het contributie bedrag.
De leden die reeds betaald hebben zullen een deel terug krijgen en de leden die nog niet betaald hadden zullen een verzoek ontvangen van de club dit alsnog te doen.

Contributie komend seizoen
Ook dit is een terugkerend onderwerp met gevolgen. Het voorstel is om de contributie per € 10 per lid te verhogen. Ook hier is de stemming in de ALV mee akkoord gegaan.
De nieuwe contributie lijst per leeftijd zal een deze dagen dan ook op de site komen.

Veranderingen bestuursleden en overige vrijwilligers
Binnen het bestuur veranderd er eigenlijk niets. Wat wel veranderd zijn de TC en jeugd TC leden.
De jeugd TC zal voortaan bestaan uit Omar en Romano en de senioren TC zal bestaan uit Ria.
Wederom wel weer een oproep voor meer vrijwilligers aangezien er nog maar een handje vol mensen zijn die beschikbaar zijn. Dit zouden we graag uitbreiden.
 

Uiteraard zijn we beschikbaar voor vragen en opmerkingen of als je je wilt aanmelden als vrijwilliger voor de club.
Bereik ons via de mail secretaris@challengers.nl of via de welbekende communicatie kanalen.

Met vriendelijke groet,
The Challengers