Bestuur & commissies


Het dagelijks bestuur van The Challengers

Voorzitter: vacant

Secretariaat: Willem Berkhout
023 5637681 of 06-28443907
secretaris@challengers.nl

Penningmeester: Simon Jan Haytink
penningmeester@challengers.nl

Technische Zaken Senioren: Jurjen Thie en Thomas van Dijk
tc@challengers.nl

Technische Zaken Jeugd: Ria Berkhout-de Wit en Robin Hendriksen


Commissies

Technische zakentc@challengers.nl
Jurjen Thie
Thomas van Dijk
Ria Berkhout-de Wit
Thijs Lohuis

Evenementencommissieec@challengers.nl
Lizbeth Slaa-Vreeman
Monique Vervaart
Willem Berkhout

Sponsorcommissiesponsoring@challengers.nl
Marc van Uunen en Ronald van Keulen

Kascommissie 2018
Ronald van Keulen en Gregor Aaij

Webmastercontact@challengers.nl