Bestuur & commissies

 
Het dagelijks bestuur van The Challengers
 
 -   Marijn Scholten 
 
Secretariaatsecretaris@challengers.nl
 -   Wedstrijdsecretaris: Thomas van Dijk
 -   Sectretaris: Jurjen Thie
 
 -   Simon Jan Haytink
 
 
 
 
 
 
Commissies
 
Technische zaken: tc@challengers.nl
 -   Thomas van Dijk
 -   Jurjen Thie
 -   Ria Berkhout-de Wit
 -   Robin Hendriksen
 -   Romano Fioraliso
 -   Donne Mijzen
 
Evenementencommissie: ec@challengers.nl
 -   Lizbeth Slaa-Vreeman
 -   Monique Vervaart
 -   Willem Berkhout

Sponsorcommissie: sponsoring@challengers.nl
 -   Marc van Uunen

Kascommissie 2018:
 -   Gregor Aaij
 
Vertrouwenscommissie:
 - Marc van Uunen
 - Maxime Jansen
 -   Romano Fioraliso