Afmelden

We vinden het jammer om te horen dat je gaat!

Om je lidmaatschap op te zeggen, dien je een schriftelijk verzoek in te dienen bij het secretariaat (secretaris@challengers.nl).

Houdt hierbij rekening dat het opzeggen van het lidmaatschap dient te gebeuren vóór 30 april van het lopende seizoen zoals vermeld in artikel 6 van ons Huishoudelijk Reglement.

 


Artikel 6. Beëindiging van het lidmaatschap

  1. Beëindiging van het lidmaatschap dient vóór 30 april schriftelijk te geschieden bij het secretariaat. De voorlopige opgave van teams bij de bond volgt namelijk per half mei.
  2. Aan de beëindiging van het lidmaatschap is altijd het voldoen van de financiële verplichtingen verbonden, evenals het teruggeven van eventuele nog in het bezit zijnde verenigingseigendommen.