Bestuur & commissies

 
Het dagelijks bestuur van The Challengers
 
 -   Marijn Scholten 
 
Secretariaatsecretaris@challengers.nl
 -   Wedstrijdsecretaris: Thomas van Dijk
 -   Sectretaris: Jurjen Thie
 
 -   Justin van Limpt
 
 
 
 
 
 
Commissies
 
Technische zaken: tc@challengers.nl
 -   Ria Berkhout-de Wit [Senioren]
 -   Joris van Straten [Senioren]
 -   Romano Fioraliso [Jeugd]
 -   Anouk van den Boogaard [Jeugd]
 
 
Evenementencommissie: ec@challengers.nl
 -   Lizbeth Slaa-Vreeman
 -   Monique Vervaart
 -   Willem Berkhout

Sponsorcommissie: sponsoring@challengers.nl
 -   Marc van Uunen

Kascommissie 2020/2021:
 -   Marc van Uunen
 -   Eric vd Boogaard
 
 
Vertrouwenscommissie:
 - Marc van Uunen
 - Maxime Jansen
 -   Romano Fioraliso