Privacy en informatiebeveiliging

AVG/GDPR

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).

Wij hechten veel belang aan jouw privacy en we zullen dan ook vertrouwelijk en zorgvuldig met deze persoonsgegevens omgaan. Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals de Wet bescherming persoonsgegevens, en per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming, voorschrijft.

 

AVG verklaring

Vanuit de wettelijke verplichting hebben we een verklaring opgesteld waarin de persoonsgegevens en redenen van opslag staan. Deze verklaring is op te vragen bij de secretaris.

 

Opslag gegevens

De volgende gegevens worden bij het aangaan van een lidmaatschap opgeslagen in het systeem van de Nederlandse Basketball Bond, sportlink. Deze gegevens zijn noodzakelijk om tot lidmaatschap te komen bij de sportbond. Deze gegevens zijn niet toegankelijk voor algemene leden anders dan jij zelf en het secretariaat.

In de App Sportlink kun je zelf je eigen privacy instellingen wijzigen.

  • Naam
  • Adres
  • Postcode
  • (Woon)Plaats
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Lidnummer