Club van 50

Vrienden van The Challengers: Club van 50!
De Club van 50 is een sponsor/donateur initiatief binnen de vereniging voor mensen die een aangewezen doel binnen basketballvereniging The Challengers financieel steunen. Het gaat om inkomsten voor voorzieningen of evenementen die niet op een andere manier door de vereniging kunnen worden vrijgemaakt.

De totale opbrengst van De Club van 50 seizoen 2012-2013 kwam ten goede aan het kamp dat aan het eind van het seizoen georganiseerd werd. De opbrengst van het seizoen 2013-2014 en 2014-2015 werd gebruikt om nieuwe ballen voor de jeugd en senioren aan te schaffen.

Voor wie?
Iedereen die The Challengers een warm hart toedraagt. Inschrijving kan individueel, als bedrijf, met de hele familie, maar ook als team.

Doel:
De vereniging financieel ondersteunen op plekken waar dat het hardst nodig is. Dit kan elk jaar verschillen:
→ scholing van trainers en coaches
→ organiseren van het jaarlijkse mixtoernooi en/of kamp
→ bijhouden trainingsmaterialen

Wat doen wij?
• Uw naam, bedrijfsnaam, familie- en/of teamnaam op een prominente plek in De Wissel voor een periode van 1 jaar.
• Roem en dankbaarheid vanuit de vereniging
• Een eervolle vermelding op deze website

Meedoen?
Maak uw bijdrage van € 50 over op bankrekeningnummer 56.53.97.923 (IBAN NL55ABNA0565397923) t.n.v. The Challengers o.v.v. ‘club van 50’ en de naam waarmee u op de site vermeld wilt staan.