Vertrouwenscommissie

De vereniging The Challengers heeft een vertrouwenscommissie met twee vertrouwenscontactpersonen (VCP) aangesteld voor vragen, vermoedens, meldingen, klachten en aangifte met betrekking tot seksuele intimidatie en ander grensoverschrijdend gedrag zoals: pesten, buitensluiten, vernederen, bang maken, discriminatie, agressie en beschuldigingen.
 
Voel je je machteloos, onzeker, bang, boos of vernederd neem dan contact op met de VCP. Wil je graag je verhaal bij iemand kwijt over iets waar je tegenaan loopt of twijfels over hebt, dan kan dat natuurlijk ook. De VCP kijkt dan samen met jou hoe verder.
 
De gesprekken zijn vertrouwelijk. Wel moet elk incident geanonimiseerd bij het bestuur worden gemeld, omdat die de verantwoordelijkheid draagt voor alles wat er binnen en rondom de vereniging gebeurt. De VCP informeert en adviseert over mogelijke vervolgstappen en instanties waartoe je je kunt wenden voor vervolgstappen: doorverwijzen naar vertrouwenspersoon van het NOC*NSF, een klacht- of tuchtcommissie van de bond, politie of huisarts.
 
De vertrouwenscontactpersoon van onze vereniging is:
Maxime Jansen
0681262854 
 
Neem gerust contact op met een van beide voor nadere informatie of een gesprek wanneer je een vraag, probleem of klacht hebt over ongewenste omgangsvormen.
 
 
Als je het prettiger vindt contact op te nemen met iemand van buiten de vereniging, kun je terecht bij de vertrouwenspersoon van de Nederlandse Basketball Bond, Walter Wallé.
Walter Wallé
Tel: 06 23982568